Rosengren-Gustafsson, MARGIT INGEBORG

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1952-04-04
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 17G
Gravplats: 00692
Gravplatsnummer: 2217G 00692
Gravrättstid: 1938-10-06 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Rosengren, KARL HERMAN HUGO
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1938-10-14
Gustafsson, HANS OSKAR
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1946-07-20
Rosengren, THERESIA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1947-10-09
Gustafsson, OSCAR EUGÉN
Född
1891-09-17
Avliden
1971-09-27
Gravsatt
1971-10-22

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning