Carlstedt, JAN AXEL

Född: 1926-06-15
Avliden: 2004-03-14
Gravsatt: 2004-05-12
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 17GA
Gravplats: 00770
Hemort: Engelbrekt
Gravplatsnummer: 2217GA 00770
Gravrättstid: 2004-05-12 - 2029-12-31