Palmgren, SELMA CHARLOTTA AURORA

Född: 1880-03-28
Avliden: 1961-06-28
Gravsatt: 1961-08-07
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 20B
Gravplats: 00165
Hemort: S;t Jacobs Förs
Gravplatsnummer: 2220B 00165
Gravrättstid: 1943-07-07 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Schörling - Norrby, CARL ALFRED EUGEN
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1943-07-09
Palmgren, TERESIA EUGENIA ELEONORA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1943-07-09

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning