Söderström, JOHANNA ANTONIA

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1957-11-15
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 21C
Gravplats: 01701B
Gravplatsnummer: 2221C 01701B
Gravrättstid: 1934-06-25 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Söderström, BENGT
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1934-07-14
Olsson, AUGUST GOTTFRID
Född
1889-01-13
Avliden
1972-01-29
Gravsatt
1972-03-08
Olsson, HILDUR JOHANNA
Född
1891-07-21
Avliden
1981-05-09
Gravsatt
1981-07-08
Söderström, NARCISO, V B
Född
1910-10-03
Avliden
1996-03-28
Gravsatt
1996-06-04
Söderström, TERESIA BRITTA MARIA
Född
1918-09-23
Avliden
2000-03-31
Gravsatt
2000-06-08

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning