Jonsson, CHRISTER CLAES Y

Född: 1943-11-20
Avliden: 1989-04-11
Gravsatt: 1989-05-25
Skogskyrkogården
Kvarter: 47E
Gravplats: 25323
Gravplatsnummer: 3247E 25323
Gravrättstid: 1974-12-12 - 2029-11-01

Övriga gravsatta i denna grav

Jonsson, YNGVE BERNHARD
Född
1908-12-17
Avliden
1974-11-15
Gravsatt
1974-12-12
Jonsson, EDIT MARGARETA
Född
1908-01-02
Avliden
1978-09-21
Gravsatt
1978-11-02

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning