Lindgren, PETER EDVIN

Född: 1915-12-13
Avliden: 1981-05-29
Gravsatt: 1981-07-10
Skogskyrkogården
Kvarter: 47E
Gravplats: 28128
Hemort: Adolf Fredrik
Gravplatsnummer: 3247E 28128
Gravrättstid: 1979-11-12 - 2025-05-31

Övriga gravsatta i denna grav

Eklund, IVAR SIGVARD
Född
1910-05-25
Avliden
1979-10-10
Gravsatt
1979-11-12
Eklund, MÄRTA KATARINA
Född
1905-07-04
Avliden
2000-04-29
Gravsatt
2000-05-31