Lindroth, Knut Arvid

Född: 1873-03-11
Avliden: 1957-10-07
Gravsatt: 1957-10-31
Skogskyrkogården
Kvarter: 22
Gravplats: 00031
Hemort: Maria Magdalena
Gravplatsnummer: 3222 00031
Gravrättstid: 1957-10-31 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Carlsson, ANNA-LISA
Född
1882-04-08
Avliden
1968-09-14
Gravsatt
1968-10-07
Lindroth, KÄTHE INGEBORG
Född
1903-01-24
Avliden
1998-10-31
Gravsatt
1999-01-20

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning