Nilsson, HARALD TORSTEN LEONARD

Född: 1905-04-01
Avliden: 1997-12-14
Gravsatt: 1998-01-30
Skogskyrkogården
Kvarter: 53
Gravplats: 00770
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 3253 00770
Gravrättstid: 1998-01-30 - 2028-02-14

Övriga gravsatta i denna grav

Nilsson, VERA EDIT INGEBORG
Född
1906-09-18
Avliden
2002-12-22
Gravsatt
2003-02-14

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning