Jakobsson, NILS HELMER

Född: 1900-05-29
Avliden: 1981-12-28
Gravsatt: 1982-02-08
Skogskyrkogården
Kvarter: 53E
Gravplats: 29054
Gravplatsnummer: 3253E 29054
Gravrättstid: 1982-02-08 - 2041-05-27

Övriga gravsatta i denna grav

Liljegren, SVEN
Född
1944-10-05
Avliden
1997-05-26
Gravsatt
1997-06-27
Jakobsson, KAREN
Född
1905-02-19
Avliden
2002-01-25
Gravsatt
2002-03-04
Liljegren, Anne-Marie Monica
Född
1943-12-15
Avliden
2015-12-18
Gravsatt
2016-05-27

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning