Blomberg, HUGO ALEXANDER

Född: 1900-09-13
Avliden: 1991-11-21
Gravsatt: 1991-12-17
Bromma kyrkogård
Kvarter: FB
Gravplats: 00210
Hemort: Västerled
Gravplatsnummer: 42FB 00210
Gravrättstid: 1976-09-10 - 2034-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Blomberg, BEDA ANNA MATILDA
Född
1896-09-03
Avliden
1976-08-04
Gravsatt
1976-09-10
Karlsson, MAJ-BRITT INGEBORG
Född
1927-12-10
Avliden
2009-04-14
Gravsatt
2009-06-16