Hasselteg, Ellen

Född: 2008-09-02
Avliden: 2008-09-02
Gravsatt: 2008-09-16
Nolby begravningsplats
Kvarter: 14
Gravplats: 0021
Hemort: Alingsås
Gravplatsnummer: 0314 0021
Gravrättstid: 2008-09-16 - 2033-12-31
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac