Lundkvist, Sven Edvin

Född: 1927-12-06
Avliden: 2017-01-07
Gravsatt: 2017-02-06
Gamla kyrkogården
Kvarter: 57
Gravplats: 0443
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0157 0443
Gravrättstid: 2017-01-12 - 2042-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.