Rosling, Hans Gösta

Född: 1948-07-27
Avliden: 2017-02-07
Gravsatt: 2017-03-17
Gamla kyrkogården
Kvarter: 16
Gravplats: 0836B
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0116 0836B
Gravrättstid: 2017-02-22 - 2042-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.