Eriksson, Christian

Född: -
Avliden: 1935
Gravsatt: 1935-11-04
Arvika Kyrkogård
Kvarter: A
Gravplats: 0051
Gravplatsnummer: 10A 0051
Gravrättstid: 1898-10-17 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Olsdotter, Stina
Född
-
Avliden
1898
Gravsatt
1898-09-28
Olsson, Erik
Född
-
Avliden
1904
Gravsatt
1904-02-01
Eriksson, Gustaf
Född
1860
Avliden
1905
Gravsatt
1905
Eriksson " Elis I Taserud", Elis
Född
-
Avliden
1936
Gravsatt
1936-10-08
Eriksson, Karl
Född
1863-06-25
Avliden
1957-03-22
Gravsatt
1957-03-28

Arvika pastorat

Arvika Kyrkogård

Arvika kyrkogård ligger vid Mikaelikyrkan. Där låg, troligen redan på 1200-talet, en träkyrka. Den äldsta kyrkogård man känner till låg söder och öster om den nuvarande kyrkan, som är från 1650-talet.

Kyrkogården har under århundradena byggts ut flera gånger och sträcker sig nu längs stranden av Kyrkviken. Den är nu en av de största kyrkogårdarna i Värmland.

I början av 1960-talet utvidgades den norrut över Sävsjöbäcken. Under 1990-talet gjordes en ny omfattande utbyggnad västerut. Inom det nyare området finns särskilda gravkvarter för personer av andra trosinriktningar.

Vid Korsets kapell finns krematoriet, som invigdes 1972, med samlingssal och samtalsrum. Strax intill ligger minneslunden som invigdes 1981.