Zetterquist, Lars Johan

Född: 1860-03-25
Avliden: 1946-03-17
Gravsatt: 1946-03-25
Arvika Kyrkogård
Kvarter: A
Gravplats: 0133
Hemort: Arvika Västra
Gravplatsnummer: 10A 0133
Gravrättstid: 1911-05-26 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Zetterquist, Lars Berndt Nikolaus
Född
1892-05-07
Avliden
1987-11-15
Gravsatt
1988-05-20
Nordenfeldt f/Zetterquist, Anna Lisa
Född
1894-11-13
Avliden
1978-06-22
Gravsatt
1978-11-03
Zetterquist, Hillevi Karolina
Född
1900-04-16
Avliden
1975-07-31
Gravsatt
1975-08-14
Zetterquist, Lars Knut Antonius
Född
1900-10-24
Avliden
1976-04-17
Gravsatt
1976-04-27
Zetterquist f/ Andersson, Adina
Född
1905-05-10
Avliden
1953-05-21
Gravsatt
1953-05-29
Zetterqvist, Lars Jörgen
Född
1928-11-17
Avliden
2013-05-31
Gravsatt
2013-06-27
Zetterqvist, Denice Ingeborg Linnea
Född
1929-11-28
Avliden
2014-01-02
Gravsatt
2014-05-02

Arvika pastorat

Arvika Kyrkogård

Arvika kyrkogård ligger vid Mikaelikyrkan. Där låg, troligen redan på 1200-talet, en träkyrka. Den äldsta kyrkogård man känner till låg söder och öster om den nuvarande kyrkan, som är från 1650-talet.

Kyrkogården har under århundradena byggts ut flera gånger och sträcker sig nu längs stranden av Kyrkviken. Den är nu en av de största kyrkogårdarna i Värmland.

I början av 1960-talet utvidgades den norrut över Sävsjöbäcken. Under 1990-talet gjordes en ny omfattande utbyggnad västerut. Inom det nyare området finns särskilda gravkvarter för personer av andra trosinriktningar.

Vid Korsets kapell finns krematoriet, som invigdes 1972, med samlingssal och samtalsrum. Strax intill ligger minneslunden som invigdes 1981.