Hansen, Poul Ludvig

Född: 1913-08-19
Avliden: 1995-04-18
Gravsatt: 1995-05-26
Arvika Kyrkogård
Kvarter: D
Gravplats: 0255
Hemort: Slottsstaden
Gravplatsnummer: 10D 0255
Gravrättstid: 1937-08-17 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Larsson, Ester Lovisa
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1944-03-06
Larsson, Karl August
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1947-06-10
Svensson, Erik Vilhelm
Född
1894-09-29
Avliden
1966-01-17
Gravsatt
1966-05-06
Svensson, Elna Maria
Född
1896-05-01
Avliden
1971-12-03
Gravsatt
1972-04-08
Hansen, Kerstin Gunnel
Född
1923-03-15
Avliden
1996-04-17
Gravsatt
1996-05-17
Zanders, Sölve Sven Olof
Född
1913-07-11
Avliden
2002-04-20
Gravsatt
2002-06-25
Zanders, Erna Anna-Lisa
Född
1920-01-20
Avliden
2005-10-07
Gravsatt
2006-10-13

Arvika pastorat

Arvika Kyrkogård

Arvika kyrkogård ligger vid Mikaelikyrkan. Där låg, troligen redan på 1200-talet, en träkyrka. Den äldsta kyrkogård man känner till låg söder och öster om den nuvarande kyrkan, som är från 1650-talet.

Kyrkogården har under århundradena byggts ut flera gånger och sträcker sig nu längs stranden av Kyrkviken. Den är nu en av de största kyrkogårdarna i Värmland.

I början av 1960-talet utvidgades den norrut över Sävsjöbäcken. Under 1990-talet gjordes en ny omfattande utbyggnad västerut. Inom det nyare området finns särskilda gravkvarter för personer av andra trosinriktningar.

Vid Korsets kapell finns krematoriet, som invigdes 1972, med samlingssal och samtalsrum. Strax intill ligger minneslunden som invigdes 1981.