Carleman-Beörecz, Ellinor F

Född: 1899-10-20
Avliden: 1996-04-18
Gravsatt: 1996-07-12
Arvika Kyrkogård
Kvarter: E
Gravplats: 0100
Hemort: Asker/Norge
Gravplatsnummer: 10E 0100
Gravrättstid: 1940-07-29 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Beörecz, Karl Ignacz
Född
1865-05-18
Avliden
-
Gravsatt
1940-07-16
Albråten, Våge
Född
1913-08-30
Avliden
1995-12-29
Gravsatt
1996-01-19

Arvika pastorat

Arvika Kyrkogård

Arvika kyrkogård ligger vid Mikaelikyrkan. Där låg, troligen redan på 1200-talet, en träkyrka. Den äldsta kyrkogård man känner till låg söder och öster om den nuvarande kyrkan, som är från 1650-talet.

Kyrkogården har under århundradena byggts ut flera gånger och sträcker sig nu längs stranden av Kyrkviken. Den är nu en av de största kyrkogårdarna i Värmland.

I början av 1960-talet utvidgades den norrut över Sävsjöbäcken. Under 1990-talet gjordes en ny omfattande utbyggnad västerut. Inom det nyare området finns särskilda gravkvarter för personer av andra trosinriktningar.

Vid Korsets kapell finns krematoriet, som invigdes 1972, med samlingssal och samtalsrum. Strax intill ligger minneslunden som invigdes 1981.