Eriksson, Karl-Erik

Född: 1925-03-30
Avliden: 2010-09-17
Gravsatt: 2010-10-29
Arvika Kyrkogård
Kvarter: F
Gravplats: 0247-0248
Hemort: Arvika Östra
Gravplatsnummer: 10F 0247-0248
Gravrättstid: 1954-07-19 - 2035-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Eriksson, Johan
Född
1883-03-04
Avliden
1954-07-13
Gravsatt
1954-07-18
Eriksson, Hulda Karolina
Född
1885-07-07
Avliden
1970-04-04
Gravsatt
1970-04-11
Eriksson, Mona Sigyn
Född
1924-08-06
Avliden
2008-11-18
Gravsatt
2009-01-05

Arvika pastorat

Arvika Kyrkogård

Arvika kyrkogård ligger vid Mikaelikyrkan. Där låg, troligen redan på 1200-talet, en träkyrka. Den äldsta kyrkogård man känner till låg söder och öster om den nuvarande kyrkan, som är från 1650-talet.

Kyrkogården har under århundradena byggts ut flera gånger och sträcker sig nu längs stranden av Kyrkviken. Den är nu en av de största kyrkogårdarna i Värmland.

I början av 1960-talet utvidgades den norrut över Sävsjöbäcken. Under 1990-talet gjordes en ny omfattande utbyggnad västerut. Inom det nyare området finns särskilda gravkvarter för personer av andra trosinriktningar.

Vid Korsets kapell finns krematoriet, som invigdes 1972, med samlingssal och samtalsrum. Strax intill ligger minneslunden som invigdes 1981.