Värmefjord Brännström, Karin Irene

Född: 1944-08-02
Avliden: 1989-02-10
Gravsatt: 1989-05-26
Arvika Kyrkogård
Kvarter: P
Gravplats: 0112
Hemort: Ludvika
Gravplatsnummer: 10P 0112
Gravrättstid: 1989-03-29 - 2029-12-31

Arvika pastorat

Arvika Kyrkogård

Arvika kyrkogård ligger vid Mikaelikyrkan. Där låg, troligen redan på 1200-talet, en träkyrka. Den äldsta kyrkogård man känner till låg söder och öster om den nuvarande kyrkan, som är från 1650-talet.

Kyrkogården har under århundradena byggts ut flera gånger och sträcker sig nu längs stranden av Kyrkviken. Den är nu en av de största kyrkogårdarna i Värmland.

I början av 1960-talet utvidgades den norrut över Sävsjöbäcken. Under 1990-talet gjordes en ny omfattande utbyggnad västerut. Inom det nyare området finns särskilda gravkvarter för personer av andra trosinriktningar.

Vid Korsets kapell finns krematoriet, som invigdes 1972, med samlingssal och samtalsrum. Strax intill ligger minneslunden som invigdes 1981.