Fridell, Åke

Född: 1919-06-23
Avliden: 1985-08-26
Gravsatt: 1985-09-23
Norslunds kyrkogård
Kvarter: G
Gravplats: 0003
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 03G 0003
Gravrättstid: 1938-09-12 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Fridell, Hanna
Född
1867
Avliden
1900-01-01
Gravsatt
1900-01-01
Fridell, Axel
Född
1894
Avliden
1935
Gravsatt
1935-01-01
Fridell, P Johan
Född
1866
Avliden
1948
Gravsatt
1948-10-27
Westerlund, Ernst Harald
Född
1898-05-28
Avliden
1971-07-21
Gravsatt
1971-09-10
Westerlund, Elvira Anna
Född
1892-08-06
Avliden
1989-03-21
Gravsatt
1989-05-19

Falu pastorat

Norslunds kyrkogård

Kyrkogården i Norslund hette tidigare Kungsarvets kyrkogård, ett namn som anknyter till områdets anrika och stolta historia. Den ligger nämligen på marker, som tillhörde Norets kungsgård i Norsån, nuvarande Slussen, och fungerade som landshövdingenäte tills det att nuvarande residenset vid Åsgatan togs i bruk.

Kyrkogården anlades 1884, för övrigt på platsen för den veterligen först utannonserade idrottstävling som arrangerats i landet. Den genomfördes söndagen den 31 augusti 1794 "af omtanka för den arbetande hopens uppmuntran" och följdes av prisutdelning efter aftonsången i Kristine kyrka.

En rikt omväxlande karaktär präglar den trädrika kyrkogården. Varierande gravvårdar avspeglar äldre tiders klasskillnader, som ofta var klart markerade - även efter döden.

Mest iögonfallande av kyrkogårdens alla gravar är "Ljungbergs kulle", en väldig stendös i nästan fornnordisk stil, under vilken en ständig låga brinner. Den markerar viloplatsen för Erik Johan Ljungberg, disponent för Stora Kopparbergs Bergslags AB under nästan fyra decennier från 1875, betraktad som en av samtidens främsta industriledare.