Bråhammar, Sven Gunnar Gustaf

Född: 1922-02-16
Avliden: 2011-01-28
Gravsatt: 2011-03-09
Eslövs kyrkogård
Kvarter: 12
Gravplats: 1676
Hemort: Östra Torn
Gravplatsnummer: 1112 1676
Gravrättstid: 1945-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bondesson, Månsson Per
Född
1859-11-27
Avliden
1945-02-03
Gravsatt
1945-02-09
Bondesson, Cecilia
Född
1869-10-02
Avliden
1945-09-29
Gravsatt
1945-10-11
Bondesson, Elsa Matilda
Född
1901-06-08
Avliden
1947-05-26
Gravsatt
1947-05-31
Garmer, Gunnar
Född
1902-10-19
Avliden
1981-11-04
Gravsatt
1981-12-04
Garmer, Berta Elisabet
Född
1903-12-23
Avliden
1996-05-31
Gravsatt
1996-08-09
Bondesson, Klara Ingeborg
Född
1908-11-20
Avliden
2008-11-25
Gravsatt
2008-12-18

Eslövs pastorat