Iacobaeus, Hans Christian

Född: 1879-05-29
Avliden: 1937-10-29
Gravsatt: 1937-11-02
Skarhults kyrkogård
Kvarter: C
Gravplats: 0040
Hemort: Engebrekt, Stockholm
Gravplatsnummer: 17C 0040
Gravrättstid: 1983-02-12 - 2034-02-27

Övriga gravsatta i denna grav

Iacobaeus, Lykke
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Iacobaeus, Mary Elida
Född
1915-03-08
Avliden
1982-07-11
Gravsatt
1983-02-12
Iacobaeus, Henrik Holger
Född
1856-04-27
Avliden
1886-10-12
Gravsatt
-
Iacobaeus, Helga Christina
Född
1874-03-05
Avliden
1898-04-11
Gravsatt
1898-04-17
Iacobaeus, Anna
Född
1882-04-15
Avliden
1973-02-14
Gravsatt
1973-04-07
Iacobaeus, Holger Christian
Född
1915-11-28
Avliden
2008-11-16
Gravsatt
2009-02-27
Tamm, Erik Göran Adolf Mauritz
Född
1911-01-17
Avliden
1982-02-17
Gravsatt
1982-09-18
Tamm, Lykke Kerstin
Född
1912-11-06
Avliden
2009-05-25
Gravsatt
2009-09-07

Eslövs pastorat