Keij, C Emil

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1893-01-06
Gamla Kyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 0044
Gravplatsnummer: 0101 0044
Gravrättstid: 1858-06-07 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lautier, Beate Marie
Född
-
Avliden
1858
Gravsatt
1858-03-05
Key, Sofi
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1884
Key, Ellen Karolina Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1927-01-06

Södra Tjusts pastorat

Gamla Kyrkogården

Gamla Kyrkogården omfattar ca 1300 gravplatser totalt. På Gamla kyrkogården finns kist- och urngravsplatser. På kyrkogården finns Sankta Marcus kapell som är öppen för allmänheten.

Vägbeskrivning från infarten till Västervik:

Följ skyltning mot centrum!