Grebius, Klas

Född: 1921-02-10
Avliden: 2016-07-06
Gravsatt: 2016-08-05
Nya Kyrkogården
Kvarter: 06
Gravplats: 1161
Hemort: Västervik
Gravplatsnummer: 0206 01 1161
Gravrättstid: 1965-12-04 - 2041-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Boréus, Nils Birger Ejnar
Född
-
Avliden
1965
Gravsatt
1965-12-12
Boréus, Enia
Född
1890-01-02
Avliden
1975
Gravsatt
1975-06-30
Grebius, Enia Anny Britta
Född
1923-03-19
Avliden
2013-03-02
Gravsatt
2013-03-28

Södra Tjusts pastorat

Nya Kyrkogården

Västervik Nya Kyrkogård omfattar ca 6300 gravplatser totalt. Det finns kistgravplatser, urngravsplatser, askgravlundar samt minneslundar. På kyrkogården ligger Sankta Maria kapell där vi har begravningsceremonier, samt stillhetens kapell som är öppen för allmänheten. Kyrkogården har en begravningsplats för muslimska trosbekännare.

Vägbeskrivning från infarten till Västervik:
Följ skyltning mot Horns udde!