Trapp, Oskar Ferdinand

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1916-09-05
Gamla Kyrkogården
Kvarter: TERR
Gravplats: 0083
Gravplatsnummer: GamTERR 0083
Gravrättstid: 1916-09-05 - 2016-09-04

Övriga gravsatta i denna grav

Ståhle, Karin Sigrid
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1948-03-25
Trapp, Emmy Gisela Charlotta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1958-05-08
Von Ekensteen, Anna Monica Cecilia
Född
1911-04-05
Avliden
1983-03-04
Gravsatt
1983-07-05
Ståhle, Nils
Född
1901-07-12
Avliden
1994-12-10
Gravsatt
1995-07-12
Ståhle, Isac Wilhelm
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1948-07-19

Helsingborgs pastorat

Helsingborgs Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida