Engdahl, Frans Ludvig

Född: -
Avliden: 1928
Gravsatt: 1928-07-27
Nya Kyrkogården
Kvarter: B
Gravplats: 1112-1114
Gravplatsnummer: NyaB 1112-1114
Gravrättstid: 1894-03-08 - 2033-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Davidsdotter, Olu
Född
1825-12-26
Avliden
1894-03-03
Gravsatt
1894-03-08
Engdahl, Christian
Född
1825-01-27
Avliden
1916-12-21
Gravsatt
1916-12-28
Engdahl, Daniel Teodor
Född
-
Avliden
1931
Gravsatt
1931-11-01
Engdahl, Amanda
Född
-
Avliden
1949
Gravsatt
1949-07-17
Löfgren, Josefina Eleonora
Född
1890-12-22
Avliden
1972-10-22
Gravsatt
1972-10-30
Löfgren, Artur
Född
1888-06-05
Avliden
1976-04-23
Gravsatt
1976-05-06
Löfgren, Svea Hildur
Född
1918-01-27
Avliden
2008-08-29
Gravsatt
2008-09-24
Löfgren, Börje Artur
Född
1920-09-05
Avliden
2008-05-06
Gravsatt
2008-05-29

Helsingborgs pastorat

Helsingborgs Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida