Bergdahl, Knut Bertil

Född: 1909-06-27
Avliden: 1972-09-22
Gravsatt: 1972-09-30
Ruds kyrkogård
Kvarter: 14
Gravplats: 0215
Hemort: Karlstad
Gravplatsnummer: 114 0215
Gravrättstid: 1972-09-25 - 2022-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Bergdahl, Sonja
Född
1914-06-05
Avliden
1997-07-03
Gravsatt
1997-11-11

Karlstads pastorat