Bergström, Gösta

Född: 1919-07-23
Avliden: 2009-08-31
Gravsatt: 2009-11-02
Ruds kyrkogård
Kvarter: 06U
Gravplats: 0595
Hemort: Norrstrand
Gravplatsnummer: 106U 0595
Gravrättstid: 2009-09-02 - 2039-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Bergström, Ingrid Greta
Född
1924-04-24
Avliden
2014-04-15
Gravsatt
2014-10-11

Karlstads pastorat