Lundgren, Janne Gustav

Född: 1924-10-28
Avliden: 1999-11-08
Gravsatt: 1999-12-15
Ruds kyrkogård
Kvarter: 06U
Gravplats: 0830
Hemort: Karlstad D
Gravplatsnummer: 106U 0830
Gravrättstid: 1976-04-21 - 2030-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Lundgren, Albert Robert
Född
1890-12-08
Avliden
1976-04-01
Gravsatt
1976-04-22
Lundgren, Sara Maria Elisabet
Född
1902-06-28
Avliden
1979-08-09
Gravsatt
1979-10-05
Lundgren, Bo Lennart
Född
1946-01-08
Avliden
2004-10-20
Gravsatt
2005-02-18

Karlstads pastorat