Wästlund, John Erik

Född: 1910-06-02
Avliden: -
Gravsatt: 1975-01-15
Ruds kyrkogård
Kvarter: 09
Gravplats: 0130M
Hemort: Karlstad
Gravplatsnummer: 109 0130M
Gravrättstid: 1936-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Wästlund, Johan
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1935-10-05
Wästlund, Barbro Frida Elise
Född
1903-09-30
Avliden
1998-06-05
Gravsatt
1998-07-28
Rehnberg, Sven Åke
Född
1922-10-25
Avliden
2004-07-24
Gravsatt
2004-11-05
Rehnberg, Karin Ingegärd
Född
1925-06-22
Avliden
2005-08-15
Gravsatt
2005-11-04
Wästlund, Bengt Östen Johan
Född
1939-11-27
Avliden
2007-02-12
Gravsatt
2007-07-11
Ohlsson, Elin Margit
Född
1913-02-26
Avliden
2010-03-15
Gravsatt
2010-07-14
Nyman, Hilma
Född
1888-01-08
Avliden
-
Gravsatt
1972-03-07
Wästlund, Birgit Maria Antoinetta
Född
1918-09-20
Avliden
-
Gravsatt
1964-09-19
Wästlund, Elin Sofia
Född
1882-11-06
Avliden
-
Gravsatt
1978-11-03
Wästlund, Hans Kr.
Född
1953-02-18
Avliden
-
Gravsatt
1953-11-24
Wästlund, Sven Gösta
Född
1912-09-28
Avliden
1995-08-17
Gravsatt
1995-09-06
Ohlsson, Axel Gösta Folke
Född
1912-11-01
Avliden
2007-09-26
Gravsatt
2008-01-04
Wästlund, Olof
Född
1877-10-20
Avliden
1956-03-24
Gravsatt
1956-04-22
Wästlund, Karl Georg
Född
1905-01-11
Avliden
1980-02-15
Gravsatt
1980-03-27

Karlstads pastorat