Norström, Karl-Gustav Paul

Född: 1910-01-13
Avliden: 2001-12-07
Gravsatt: 2002-05-24
Ruds kyrkogård
Kvarter: GR
Gravplats: 0148
Hemort: Karlstad D
Gravplatsnummer: 1GR 0148
Gravrättstid: 2002-04-22 - 2034-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Norström, Inez Maria Augusta
Född
1916-03-20
Avliden
2009-10-19
Gravsatt
2009-11-27

Karlstads pastorat