Rapp, Sven

Född: 1900-07-04
Avliden: 1966-05-16
Gravsatt: 1966-05-26
Ö:A Fågelviks kyrkogård
Kvarter: 04:E
Gravplats: 1065-1066
Gravplatsnummer: 404:E 1065-1066
Gravrättstid: 1966-05-23 - 2022-12-31

Karlstads pastorat