Nilsson, Abraham

Född: 1828
Avliden: 1925
Gravsatt: 1925
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 3
Gravplats: 0183-184
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG03 0183-184
Gravrättstid: 1914-06-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nilsson, Sofia
Född
1842
Avliden
1914
Gravsatt
1914

Orusts pastorat