Abrahamsson, Arvid

Född: 1893-03-01
Avliden: 1990-11-06
Gravsatt: 1990-11-23
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0204-205
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0204-205
Gravrättstid: 1983-02-24 - 2029-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Abrahamsson, Agda
Född
1893-10-22
Avliden
1983-02-13
Gravsatt
1983-02-24
Olsson, Mary
Född
1918-09-24
Avliden
2004-02-27
Gravsatt
2004-06-16

Orusts pastorat