Persson, Axel Benjamin

Född: 1877-05-12
Avliden: 1937-01-14
Gravsatt: 1937-01-27
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0399-400
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0399-400
Gravrättstid: 1937-01-27 - 2033-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Persson, Augusta Maria
Född
1887-01-01
Avliden
1957-12-06
Gravsatt
1957-12-14
Persson, Bror Axel
Född
1921-03-10
Avliden
2011-08-15
Gravsatt
2011-10-28

Orusts pastorat