Halldin, Otto Fritz

Född: 1866-12-07
Avliden: 1935-06-06
Gravsatt: 1935-06
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0433
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0433
Gravrättstid: 1935-06-06 - 2014-12-31

Orusts pastorat