Bernhardsson, Karl Johan

Född: 1886-03-02
Avliden: 1938-11-30
Gravsatt: 1938-12-08
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0420
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0420
Gravrättstid: 1936-09-08 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bernhardsson, Emma Kristina
Född
1886-02-24
Avliden
1936-09-01
Gravsatt
1936-09-08
Moberg, Henning Osvald
Född
1924-08-13
Avliden
2006-04-09
Gravsatt
2006-06-19

Orusts pastorat