Johansson, Abraham

Född: 1862-12-24
Avliden: 1901-01-04
Gravsatt: 1901
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 1
Gravplats: 0163-164
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG01 0163-164
Gravrättstid: 1901-01-04 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Johansson, Lovisa
Född
1858-04-18
Avliden
1917-07-08
Gravsatt
1917

Orusts pastorat