Antonsson, Lars

Född: 1857-02-13
Avliden: 1911-04-08
Gravsatt: 1911-04
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 2
Gravplats: 0092-93
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG02 0092-93
Gravrättstid: 1911-04-08 - 2023-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Antonsson, Julia
Född
1868-05-24
Avliden
1915-07-22
Gravsatt
1915-07

Orusts pastorat