Henriksson, Anders

Född: 1822-10-02
Avliden: 1900-04-10
Gravsatt: 1900-04-16
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 2
Gravplats: 0287-288
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG02 0287-288
Gravrättstid: 1900-04-16 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Herniksson, Anna Katarina
Född
1824-12-13
Avliden
1921-05-05
Gravsatt
1921-05-15

Orusts pastorat