Bergman, Nils

Född: 1852-07-12
Avliden: 1891-09-30
Gravsatt: 1891-10
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 2
Gravplats: 0394-395
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG02 0394-395
Gravrättstid: 1891-09-30 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bergman, Karl Oskar
Född
1883-03-10
Avliden
1902-05-04
Gravsatt
1902-05

Orusts pastorat