Henriksson, Bernt

Född: -
Avliden: 1904
Gravsatt: 1904
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 3
Gravplats: 0102-103
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG03 0102-103
Gravrättstid: 1859-01-31 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Henriksson, Anna
Född
-
Avliden
1859
Gravsatt
1859

Orusts pastorat