Johansson, Jakob

Född: 1851-01-14
Avliden: 1898-08-10
Gravsatt: 1898
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 3
Gravplats: 0141
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG03 0141
Gravrättstid: 1898-08-10 - för all framtid

Orusts pastorat