Jakobsson, Olof

Född: 1787-09-23
Avliden: 1846-08-19
Gravsatt: 1846-08
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 3
Gravplats: 0307
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG03 0307
Gravrättstid: 1871-05-03 - 2023-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Larsdotter, Christina
Född
1792-06-12
Avliden
1871-05-03
Gravsatt
1871-05

Orusts pastorat