Larsson, Oscar

Född: 1850
Avliden: 1935
Gravsatt: 1935
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 4
Gravplats: 0022-23
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG04 0022-23
Gravrättstid: 1932-01-31 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Larsson, Anna Matilda
Född
1856
Avliden
1932
Gravsatt
1932

Orusts pastorat