Lundström, Lars Georg

Född: 1806-07-16
Avliden: 1878-04-04
Gravsatt: 1878
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 4
Gravplats: 0173-174
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG04 0173-174
Gravrättstid: 1878-04-04 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lundström, Fredrika Vilhelmina
Född
1813-09-03
Avliden
1894-10-09
Gravsatt
1894-10

Orusts pastorat