Hagberg, Axel

Född: 1848-10-11
Avliden: 1914-06-20
Gravsatt: 1914-06-25
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 4
Gravplats: 0237-241
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG04 0237-241
Gravrättstid: 1900-10-28 - 2041-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Hagberg, Ester Sofia
Född
1879-11-27
Avliden
1900-10-28
Gravsatt
1900
Widell, Ingegerd
Född
1889-08-05
Avliden
1914-08-02
Gravsatt
1914-08-10
Hagberg, Evelina
Född
1845-07-19
Avliden
1927-03-11
Gravsatt
1927-03-18
Widell, David
Född
1875-09-19
Avliden
1948-11-15
Gravsatt
1948-11-24
Jonsson, Karl Hugo
Född
1907-09-29
Avliden
1994-07-21
Gravsatt
1994-10-07
Jonsson, Ester Maria Evelina
Född
1911-09-13
Avliden
1996-03-11
Gravsatt
1996-05-13
Hagberg, Axel Yngve Alexis
Född
1924-04-11
Avliden
1996-07-11
Gravsatt
1996-09-03
Hagberg, Ingrid Ottilia
Född
1919-10-05
Avliden
2008-08-31
Gravsatt
2008-11-21
Jonsson, Bo Axel Hugo
Född
1935-12-06
Avliden
2016-09-17
Gravsatt
2016-12-15

Orusts pastorat