Larsson, Anders

Född: 1811-06-02
Avliden: 1880-10-14
Gravsatt: 1880-10
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0197
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0197
Gravrättstid: 1880-10-14 - för all framtid

Orusts pastorat