Jakobsson, Anders

Född: 1794
Avliden: 1880
Gravsatt: 1880
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0209-210
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0209-210
Gravrättstid: 1880-01-01 - för all framtid

Orusts pastorat