Martinsson, Anders

Född: 1871-06-13
Avliden: 1953-07-15
Gravsatt: 1953-07-23
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0258-259
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0258-259
Gravrättstid: 1953-07-23 - 2023-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Martinsson, Josefina
Född
1871-01-12
Avliden
1956-02-12
Gravsatt
1956-02-18

Orusts pastorat